Verslag: EUPATI NL-trainingsdagen 14 en 15 maart 2022

Trainingsdagen maart 2022

Op 14 en 15 maart 2022 ontmoetten de EUPATI Nederland-studenten elkaar voor 2 trainingsdagen op een rij. Die eerste dag weer in fysieke vorm, bij PGOsupport in Utrecht! Voor iedereen was het fijn om elkaar weer even ‘in het echt’ te zien, ervaringen uit te wisselen en samen de opgedane kennis in de praktijk toe te passen. Op de tweede trainingsdag volgden de studenten online een informatief programma. Marieke Paget, stagiaire bij team EUPATI NL van PGOsupport, schreef een sfeerverslag van de trainingsdagen.  

Om half tien op 14 maart 2022 begon de eerste trainingsdag over module 3 in de EUPATI NL-opleiding: klinische ontwikkeling. De studenten en de gastsprekers arriveerden op locatie. Dries Hettinga (directeur-bestuurder PGOsupport) verzorgde de opening van de trainingsdag. Daarin aandacht voor ludieke interactieve stellingen als ‘Wie moest er meer dan één uur reizen?”, “Wie heeft er in de file gestaan?” en “Wie heeft er zin in de lunch vanmiddag?”. De sfeer zat er direct al goed in.

‘De zorg is er voor de patiënt en niet andersom’

Hierna begonnen de gastsprekers. Laurence Maes en Maartje Mangelaars van Janssen verzorgden een bijdrage over patiëntenparticipatie in klinisch onderzoek. Ze vertelden hoe zij dit op nationaal en Europees niveau organiseren en waar en hoe je als patiëntenvertegenwoordiger invloed kon uitoefenen.

Daarna vertelde Veronica van Nederveen (Dutch Clinical Research Foundation, DCRF) over haar ervaringen in het klinisch onderzoek, hoe je als patiëntenvertegenwoordiger invloed kunt uitoefenen en hoe samenwerking met andere partijen verloopt. Dit alles onder Veronica’s motto: ‘De zorg is er voor de patiënt en niet andersom’.

‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan’

Hierna was er een presentatie van EUPATI NL-fellow Ilse van Ee. Haar quote was van Pippi Langkous: ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus denk ik dat ik het kan’. Zij vertelde hoe je van ervaring, naar ervaringskennis komt en uiteindelijk de omslag maakt naar ervaringsdeskundigheid. Ook vertelde ze wat zij heeft geleerd van de opleiding en hoe je dit in je werkveld toepast.

Bij elke gastspreker waren er inspirerende voorbeelden uit de praktijk, wat de verbeelding prikkelde en discussie op gang bracht. Aan de hand van een aantal stellingen gingen we met elkaar verder in gesprek. Het was mooi om te zien dat de studenten elkaar vonden in hun ervaringen, maar ook inzagen hoe je in samenwerking echt een verschil kunt maken en dat je van elkaar kan leren.

Tijdens de lunch zag je hoe zeer iedereen de face-to-face-bijeenkomsten had gemist. Na een broodje en kopje soep startte het speeddaten. Het programma bestond uit 3 onderdelen: de kletspot, netwerken met de stakeholders en de terugblik op de EUPATI NL-opleiding tot nu toe. Door de gezelligheid vloog het uurtje speeddaten voorbij.

Roos van Leary

Het werd gevolgd door een les gespreksvaardigheden van Eva Keblusek, trainer bij PGOsupport. We ontdekten dat iedereen een andere communicatiebasis had. De ene student had al eerder over de Roos van Leary gehoord, de andere nog niet. We verdeelden de groep in vieren, ieder ging met een eigen, zelfbedachte casus aan de slag.

Het was interessant om mee te luisteren. Er waren casussen als: Hoe reageer je op iemand die de overhand neemt in een gesprek? Hoe ga je om met zorgpersoneel om die hun hakken in het zand zet als je met een idee komt? Het was leuk om te ervaren dat je dit proces kunt beïnvloeden door je anders op te stellen, en hoe anderen daar dan vervolgens weer op reageren. We leerden veel van elkaar en herkenden bepaalde rollen of gebeurtenissen. Het was een fijne, interactieve les, wat maakte dat iedereen zeer betrokken bleef. Gewapend met een lunchpakket voor dag 2, ging iedereen op weg naar huis.

Tweede trainingsdag: statistiek en methodologie

Op 15 maart gingen we online verder. We kregen een college over statistiek en studie methodologie van Eric Boersma. Hij werkt bij het Erasmus MC als hoofd van de onderzoeksunit klinische epidemiologie en is lid van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Als je iets van de opzet en analyse van onderzoek wilt weten, dan ben je bij hem aan het juiste adres!

Naast veel inhoudelijke informatie over statistiek en studie methodologie had Eric een heldere boodschap voor de studenten: kies je momenten als patiëntenvertegenwoordiger. Denk zeker mee over de klinische eindpunten van een onderzoek en de relevantie van de onderzochte patiëntengroep, maar laat het rekenwerk over aan de statisticus.

Quiz-tijd

In de pauze hadden we 1,5 uur de tijd om te lunchen en even op te laden, om er vervolgens weer vol tegenaan te kunnen tijdens het laatste gedeelte van de trainingsdag. Rob Hagen (EUPATI fellow) was quizmaster en leidde ons samen met Ruben Bos (adviseur online leren bij PGOsupport) door een inzicht biedende quiz. Het was een leuke (en confronterende!) manier om te testen of je de theorie uit de afgeronde module beheerst en aan welke onderdelen je misschien nog wat meer aandacht zou kunnen besteden.

Annemiek van Rensen (opleidingscoördinator EUPATI NL) en Saskya Angevare (medewerker EUPATI en EUPATI NL-fellow) sloten de trainingsdagen af en wij vervolgens onze laptops. De trainingsdagen zaten er weer op, maar veel tijd om te rusten is er niet. De studenten konden vanaf dat moment aan de slag met module 4: registratie, veiligheid en geneesmiddelenbewaking.

We kijken uit naar de volgende trainingsdagen, op 14 en 21 juni 2022!