Over EUPATI Nederland

Patiëntenvertegenwoordigers kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan onderzoek, innovatie en ontwikkeling van geneesmiddelen. De Europese Patiëntenacademie EUPATI biedt patiëntenvertegenwoordigers daarom de noodzakelijke kennis en tools om als volwaardige gesprekspartner in het geneesmiddelenveld op te kunnen treden.

Sinds 2018 bestaat een Nederlandse versie van de opleiding: EUPATI Nederland. De Europese inhoud werd niet alleen vertaald, maar ook aangevuld en aangepast naar de nationale context. In december 2020 studeerden de eerste 16 patiëntenvertegenwoordigers af van EUPATI NL. Zij blijven bij de opleiding betrokken als ‘EUPATI-fellow’.

Samenwerkingsverband

PGOsupport is de trekker en uitvoerder van de EUPATI NL-opleiding. Het doel is altijd geweest om dit een opleiding ‘voor en door het geneesmiddelenveld’ te laten zijn. Er wordt dus nauw samengewerkt met de hierin relevante partijen: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, Dutch Clinical Research Foundation, Health~Holland, Hogeschool Utrecht, HollandBIO, Bijwerkingencentrum Lareb, Ministerie van VWS, Patiëntenfederatie Nederland, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, ZonMw en Zorginstituut Nederland.

Begin 2021 werd bekend dat ZonMw de EUPATI NL-opleiding in de komende jaren financieel wil ondersteunen. Met deze subsidie en de bijdrage vanuit PGOsupport ligt er een stevige basis voor 5 nieuwe leergangen. De huidige leergang kon daadwerkelijk van start dankzij aanvullende sponsoring door 8 farmabedrijven.

  • Met de opleiding verwachten we te kunnen blijven voldoen aan de toenemende vraag naar goed toegeruste patiëntenvertegenwoordigers.

    Annemiek van Rensen
  • Het belang van patiëntenparticipatie bij geneesmiddelenontwikkeling is duidelijk. Wij zijn trots dat wij een bijdrage aan de ontwikkeling van de Nederlandse versie van de EUPATI-opleiding mogen leveren.

    PGOsupport
  • EUPATI Europa wil de komende jaren niet alleen patiëntenvertegenwoordigers, maar ook vertegenwoordigers uit de academische wereld en industrie opleiden. Daarmee kan samenwerking en interactie tussen deze drie partijen worden verbeterd.

    Europese Patiënten Academie EUPATI