Over EUPATI NL

EUPATI in Europa

Patiëntenvertegenwoordigers kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan onderzoek, innovatie en ontwikkeling van geneesmiddelen. De Europese Patiënten Academie EUPATI (European Patient’s Academy on Therapeutic Innovation) biedt patiëntenvertegenwoordigers de noodzakelijke kennis en tools. Zodanig, dat zij als gelijkwaardige partner in het geneesmiddelenveld op kunnen treden.

Sinds de start studeerden al ruim 150 deelnemers uit heel Europa af, waaronder 8 uit Nederland.

EUPATI Nederland

Sinds 2018 is hard gewerkt aan een Nederlandse versie van de EUPATI opleiding. Naast een vertaling naar de Nederlandse taal, werd ook de inhoud aangevuld en aangepast naar de nationale context. Het opzet van de training bleef grotendeels onveranderd.

In september 2019 is, onder leiding van PGOsupport, de eerste leergang van de EUPATI NL opleiding van start gegaan. De belangstelling om aan de opleiding deel te nemen was erg groot. Op dit moment volgen 16 geselecteerde patiëntvertegenwoordigers de Nederlandse opleiding.

Inhoud van de EUPATI NL Opleiding

De opleiding bestaat uit 5 online modules voor zelfstudie en in totaal 8 trainingsdagen op locatie, verdeeld over 14 maanden. Elke module beslaat een onderdeel van het geneesmiddelentraject.

 • Module 1: Medicijnontdekking en -ontwikkeling
 • Module 2: Preklinische ontwikkeling
 • Module 3: Klinische ontwikkeling
 • Module 4: Registratie, veiligheid en geneesmiddelenbewaking
 • Module 5: Health Technology Assessment (HTA) en vergoeding

De studiebelasting bedraagt ongeveer 250 uur voor de online modules. Daarnaast zijn er 8 trainingsdagen. In samenwerking met onze partnerorganisaties organiseren we die zo veel mogelijk op relevante en interessante locaties in het land. Uiteraard met oog voor de toegankelijkheid.

EUPATI NL Fellow

Na afstuderen worden studenten EUPATI NL fellow. Zij ontvangen een certificaat en worden onderdeel van het EUPATI NL netwerk.

 • Met de opleiding verwachten we te kunnen blijven voldoen aan de toenemende vraag naar goed toegeruste patiëntenvertegenwoordigers.

  Annemiek van Rensen
 • Het belang van patiëntenparticipatie bij geneesmiddelenontwikkeling is duidelijk. Wij zijn trots dat wij een bijdrage aan de ontwikkeling van de Nederlandse versie van de EUPATI Opleiding mogen leveren.

  PGOsupport
 • EUPATI Europa wil de komende jaren niet alleen patiëntenvertegenwoordigers, maar ook vertegenwoordigers uit de academische wereld en industrie opleiden. Daarmee kan samenwerking en interactie tussen deze drie partijen worden verbeterd.

  Europese Patiënten Academie EUPATI