Inzicht in een ACP vergadering

Op 10 november 2022 bezochten de EUPATI-NL studenten 2021-2023 Zorginstituut Nederland. De studenten kregen o.a. uitleg over de Adviescommissie Pakket (APC) vergaderingen door Cor Oosterwijk. Cor is APC lid en directeur van de Vereniging voor zeldzame en genetische aandoeningen (VSOP). Hier vind je het verslag van de hele dag

Cor geeft met zijn presentatie een kijkje in de keuken van de ACP. Toen hem werd gevraagd of hij lid wilde worden van de commissie, heeft hij daar goed over nagedacht. “Als lid vanuit het patiëntenperspectief kan je in een lastige situatie komen. Een behandeling kan voor een patiënt of een kleine groep patiënten een aanwinst zijn, maar opname in de basisverzekering kan ten koste gaan van behandelingen voor patiënten met andere aandoeningen. Dat noemen we verdringing. Het geld kan immers maar één keer uitgegeven worden.

Dat zijn belangrijke maatschappelijke vragen die bij de besprekingen in de ACP aan de orde komen. Als voorbeelden noemt hij de bespreking van de geneesmiddelen voor de ziekten van Pompe en Fabry wat langer geleden. Een recenter voorbeeld is de vergadering over Zolgensma, op dat moment het duurste middel. Sinds de Minister onderhandelt over prijzen met de fabrikanten, heeft de commissie meer opties dan alleen ja of nee adviseren. De commissie adviseert vaak om het middel niet met de gevraagde prijs op te nemen in het pakket, maar om te onderhandelen over de prijs. 

Tijdens de maandelijkse openbare ACP vergaderingen kunnen belanghebbenden inspreken. Elke inspreker krijgt 5 minuten de tijd. Studenten kijken elkaar aan.  “5 Minuten is inderdaad niet veel”, vult Cor aan, “Het Zorginstituut informeert patiëntenorganisaties tijdig als er een voor hen relevant stuk aan komt.”   

De vergaderagenda en onderwerpen zijn online te zien en vergaderingen zijn, na aanmelding, online te volgen. Handig, vinden veel studenten. “Zo kan ik eens kijken hoe het eraan toe gaat voordat ik zelf een keer wil inspreken”, zegt een student direct.  

Aan het einde van zijn presentatie vraagt Cor aan de studenten of zij lid zouden willen worden van de ACP. Met de kennis die de studenten nu hebben, geven ze aan dat ze dit een lastige afweging vinden.