EUPATI NL trainingsdagen: statistiek, een goed gesprek en witte jassen

Begin maart 2020 vonden twee afsluitende trainingsdagen van een van de modules van de EUPATI NL-opleiding plaats. Deze keer over de klinische ontwikkelingsfase van geneesmiddelen. Ingewikkelde materie, maar essentieel om als EUPATI NL-fellow straks mee te kunnen praten over geneesmiddelenontwikkeling. Een verslag van twee leerzame dagen.

Interactief college ‘Klinisch studie-design’

Op maandag 2 maart verzamelden de EUPATI NL-studenten zich bij PGOsupport voor een interactief hoorcollege door prof. dr. Eric Boersma. Professor Boersma werkt als klinisch epidemioloog in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Hij vertelde onze studenten alles over de opzet van klinisch onderzoek.

Hoe bepaal je nu de juiste steekproefgrootte voor een studie? Welke invloed hebben tussentijdse aanpassingen op de waarde van de uitkomsten? Hoe verhouden verschillende eindpunten zich tot elkaar? Om als EUPATI NL-fellow straks iets te kunnen zeggen vanuit het perspectief van patiënten moet je kennis van zaken hebben. De ochtend bleek veel te kort voor alle vragen die er waren. Een van de studenten verzuchtte dan toch maar een cursus Biostatistiek te overwegen….. Na het interactieve college van professor Broersma, bereidden de studenten zich voor op de volgende dag: het bezoek aan farmaceutisch bedrijf Janssen.

Patiëntenparticipatie bij een farmaceutisch bedrijf

De tweede dag van deze trainingssessie bezochten de studenten de vaccin-afdeling van Janssen. Het werd een interessant kijkje achter de schermen van een farmaceutisch bedrijf. Natuurlijk kwam ook aan de orde hoe Janssen patiënten betrekt bij zijn werkzaamheden. Het feit dat Janssen een wereldwijde speler is, met hoofdkantoor in de Verenigde Staten, speelt daarbij een belangrijke rol. Veel besluiten rondom de klinische ontwikkelingsfase van een geneesmiddel worden namelijk elders genomen en dat heeft direct gevolgen voor de onderwerpen waar patiënten in Nederland over mee kunnen praten.

Aan het eind van de ochtend bogen de studenten zich over een studieprotocol. De praktijkervaring van een aantal studenten én het geleerde van de dag ervoor kwam hierbij heel goed van pas. Ook de gasten, aanwezig namens de Vereniging van Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) en de Dutch Clinical Research Foundation (DCRF), droegen vanuit hun kennis en ervaring actief bij aan de discussies.

Nuttige virussen in tijden van corona…

Voordat de studenten in de middag aan de slag gingen met een training gespreksvaardigheden, was er voor de liefhebbers nog een rondleiding door het laboratorium die hoort bij de ‘pilot-plant’ van Janssen. Wat een bijzondere ervaring! Gewapend met witte jas en veiligheidsbril leerden de studenten hoe Janssen nuttige virussen ten dienste stelt van de ontwikkeling van nieuwe vaccins. Een zeer actueel onderwerp in deze tijden van corona!

Gesprekstechnieken gebruiken

In de middag schoof trainer Eva Keblusek aan voor een korte vaardigheidstraining Gesprekstechnieken. De studenten hadden hun vragen vooraf ingestuurd en alvast een aantal instructiefilmpjes via de online leeromgeving van EUPATI NL bekeken.

Door te kiezen voor onderwerpen die relevant zijn voor de opleiding én omdat er ‘echte’ gesprekspartners (in plaats van acteurs) aanwezig waren, kwam de oefening wel heel dicht bij de werkelijkheid. Er ontstonden soms verhitte inhoudelijke discussies. Trainer Eva bleef echter onverbiddelijk en wees deelnemers (student en niet-student) via time-outs en 1-op-1 feedback tijdens de training op handige gesprekstechnieken. Zoals bijvoorbeeld ‘Luisteren-Samenvatten-Doorvragen'(LSD) en de ‘Roos van Leary’. Voor iedereen die hier verder mee wil oefenen, zijn er vanzelfsprekend de trainingen gespreksvoering uit het open aanbod van PGOsupport beschikbaar.

Een positieve evaluatie

Hoewel deze jaargang van EUPATI NL ‘pas’ halverwege is, kijken we nu al regelmatig terug op de losse onderdelen. Voor het EUPATI NL-team van PGOsupport is het erg belangrijk om te zien of we nog op de juiste weg zijn. Deze tussentijdse evaluaties bevestigen onze eigen beeld; De huidige groep EUPATI NL-studenten is behalve supergemotiveerd en enthousiast ook blijvend kritisch!

Deze twee trainingsdagen kregen een dikke 8 als rapportcijfer en we hebben veel positieve opmerkingen over de (lokale) organisatie, sprekers en programma-onderdelen ontvangen. Deze complimenten delen wij hierbij natuurlijk graag met iedereen die een bijdrage levert aan de organisatie en invulling van het programma! Er zijn ook kritische opmerkingen over bijvoorbeeld de zwaarte van het opleidingsprogramma gemaakt. Deze nemen we vanzelfsprekend ter harte bij het vervolg.

De volgende trainingsdagen op locatie staan gepland in juni. De komende tijd gaan alle studenten aan de slag met het bestuderen van de nieuwe leerstof. Module 4 alweer, over registratie, veiligheid en geneesmiddelenbewaking.

Ik wens alle studenten daar heel veel succes bij!

Annemiek van Rensen