Trainingsdagen op 14 en 21 juni 2022

Microscopen op een rij

Op 14 en 21 juni ontmoeten de EUPATI NL-studenten elkaar weer tijdens de trainingsdagen rondom module 4 uit de opleiding: Registratie, veiligheid en geneesmiddelenbewaking. Deze dagen zijn opgezet in nauwe samenwerking met het College ter beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en bijwerkingencentrum Lareb.

Centraal thema

De studenten volgen de EUPATI NL-opleiding als patiëntenvertegenwoordiger. En patiëntenvertegenwoordiging op het gebied van geneesmiddelen is bepaald geen sinecure! Goed gebruik van geneesmiddelen staat of valt voor een belangrijk deel met de juiste communicatie. En laat dat voor een grote groep patiënten, bijvoorbeeld met lage gezondheidsvaardigheden, nu net heel nauw luisteren. Maar ook al eerder in het ontwikkelingsproces worden keuzen gemaakt die van belang kunnen zijn voor het latere gebruik in de praktijk, bijvoorbeeld omdat ze van invloed zijn op therapietrouw.

Hebben de studenten de patiënten uit hun achterban goed in beeld? Weten ze wat hen bezighoudt of kunnen ze dat achterhalen? Wat is daarvoor nodig? Hoe dat zit bij de betreffende patiëntenorganisatie? Hebben de studenten misschien voorbeelden uit het eigen netwerk waar de doelgroep op een bepaald moment onvoldoende in beeld was?

Aan de slag

Op 14 juni oefenen de studenten vaardigheden als beïnvloeding en pitchen. Bijwerkingencentrum Lareb en het CBG zijn hierbij aanwezig. Daarnaast gaan ze meer de diepte in rondom het onderwerp ‘medicijntekorten’, een presentatie verzorgd door EUPATI NL-fellow Carine Besselink en het CBG.

Op 21 juni zijn de studenten te gast bij het CBG in Utrecht. In een mooi interactief programma maken ze kennis met de organisatie en haar werkzaamheden. Samen met het Lareb verzorgen zij daarnaast een presentatie over medicijnveiligheid, bijwerkingen en geneesmiddelenbewaking en stagiaire Marieke Paget presenteert het eindproduct van haar stage rondom medicijninformatie.

Meer weten