Maak kennis met… Peter Lems

Portret van Peter Lems

In september gaat de EUPATI NL-opleiding 2021-2022 van start! We stellen de komende weken graag de nieuwe studenten aan je voor. Deze keer: Peter Lems.

“Als geneesmiddelenonderzoek naar de mensen toe komt in plaats van andersom, hebben we veel bereikt.”

“Mijn naam is Peter Lems. Ik heb al een leven achter de rug in de ziekenhuiswereld: eerst als consultant, manager en ondernemer en sinds 3 jaar ook als kankerpatiënt. De periode van diagnose tot behandeling en herstel heeft even geduurd, maar nu ben ik weer volop actief.

Voor verschillende kankerorganisaties, waaronder Longkanker Nederland, houd ik me bezig met het beoordelen van wetenschappelijk onderzoek op het terrein van kanker. In veel onderzoek wordt gewerkt met geneesmiddelen die eerder via klinische trials zijn getest. Patiënten hebben in die tests een belangrijke rol vervuld als onderzoeksobject, maar nu gaan ze ook een rol spelen bij beslissingen rond de inrichting en uitvoering van het onderzoek. Daar wil ik graag bij betrokken zijn.

Alles eruit halen wat erin zit

Geneesmiddelenonderzoek is aan het moderniseren. Patiënten en hun ervaringen spelen daarin een belangrijke rol. Daar wil ik mijn steentje aan bijdragen. Op het terrein van kanker wordt inzicht in DNA-mutaties steeds belangrijker en dat leidt tot veel nieuwe geneesmiddelen. Het is spannend om daar middenin te zitten en er een rol bij te spelen. Zonder mijn ziekte had ik dat nooit gedaan. Het kwam op mijn pad en nu zal ik er ook alles uit halen wat erin zit.

Zinvolle aangrijpingspunten

Ik vind EUPATI NL een uitstekend initiatief! Omdat de opleiding nog volop in ontwikkeling is, is het een avontuur. Alle studenten hebben er zelf voor gekozen zich in te schrijven, dus ze zijn denk ik zeer gemotiveerd. Als ik de groep zo zie belooft het een inspirerende reis te worden. Na anderhalf jaar corona kijk ik uit naar het contact met mijn medestudenten.

In de EUPATI NL-opleiding hoop ik vooral te leren waar de zinvolle aangrijpingspunten liggen om invloed uit te oefenen op de ontwikkeling van geneesmiddelen. Corona en de vaccins hebben ons wel geleerd wat dat voor ons allen in alle opzichten betekent.

Meer kansen

Wanneer je van gezond mens verandert in een kankerpatiënt, is dat een schok. Als we mensen kunnen leren dat meedoen aan geneesmiddelenonderzoek hele goede kanten heeft en het onderzoek naar de mensen toe komt in plaats van andersom, hebben we veel bereikt.

Dat laatste is door nieuwe technologieën tegenwoordig heel goed mogelijk. Het betekent ook dat groepen die traditioneel niet of beperkt meedoen aan zulke onderzoeken ook meer kansen krijgen. Dat is niet alleen goed voor die groep, maar ook voor het onderzoek zelf en de uiteindelijke resultaten.”

Meer weten