EUPATI NL: kennis opdoen én vaardigheden ontwikkelen

Trainingsdag EUPATI NL

EUPATI Nederland biedt patiëntenvertegenwoordigers de noodzakelijke kennis en tools om als volwaardige gesprekspartner in het geneesmiddelenveld op te kunnen treden. Kennis over medicijnonderzoek is een belangrijke basis, maar alleen daarmee ben je er nog niet. Succesvolle patiëntenparticipatie vraagt ook om specifieke vaardigheden en een bepaalde houding.

Soft skills

In de EUPATI NL-opleiding besteden we daarom ook aandacht aan deze zogenaamde ‘soft skills’. Gespreksvaardigheden, presenteren of pitchen zijn daar enkele voorbeelden van. Studenten gaan hiermee aan de slag in voorbereidingsopdrachten voor de trainingsdagen. Vervolgens oefenen we verschillende vaardigheden tijdens de trainingsdagen zelf. De situaties en casuïstiek die we hiervoor kiezen, laten we aansluiten op de praktijk van medicijnontwikkeling.

Aansluiten bij leerwensen

Leergang 2021-2022 heeft 18 studenten. Allemaal mensen met een andere achtergrond en andere ervaringen. Je kunt je voorstellen dat ze allemaal hun eigen talenten en valkuilen hebben. Met name op het gebied van soft skills is het lastig om iedereen hetzelfde programma te geven. Je wilt immers graag aansluiten bij de leerwensen van individuele studenten.

Om dit te faciliteren vulden de studenten voor aanvang van de opleiding een leerdocument in. Met deze vragenlijst beoordelen de studenten zichzelf op een aantal vaardigheden. Gedurende de opleiding vullen ze het leerdocument nog een paar keer in.

Extra aanbod

Op basis van de uitkomsten gebeuren er 2 dingen. Enerzijds bekijken we de groep als geheel: welke vaardigheden kunnen we (beter) aan bod laten komen tijdens de trainingsdagen? Het gaat dan om vaardigheden die meerdere studenten willen of kunnen ontwikkelen.

Anderzijds zoomen we in op de individuele studenten. Hoe beoordelen zij zichzelf? Waar liggen hun leerwensen? Vervolgens kijken we welke cursussen en kennismodules uit het aanbod van PGOsupport aansluiten bij die leerwensen. Studenten kunnen vervolgens zelf besluiten of zij deze cursussen willen volgen.

Iedere student wordt zo aangemoedigd om het maximale uit de EUPATI NL-opleiding te halen.

Meer weten?