Maak kennis met… Mariëtte Verbakel

Mariëtte Verbakel

14 september ging de EUPATI NL-opleiding 2021-2022 van start! We stellen de komende weken graag de nieuwe studenten aan je voor. Deze keer: Mariëtte Verbakel.

“Mijn naam is Mariëtte Verbakel en ik ben getrouwd met Peter. Een Brabantse, woonachtig in Nijmegen. Na mijn studie psychologie was ik werkzaam als psycholoog en later als manager human resources. Net als veel familieleden werd ook ik geconfronteerd met hart- en vaatziekten. Enige jaren geleden moest ik daardoor stoppen bij mijn laatste werkgever. Sinds die tijd geef ik een andere invulling aan de dag die me veel voldoening geeft.

Voor hart- en vaatpatiënten

Een belangrijk deel daarvan is een bijdrage leveren als patiëntenvertegenwoordiger voor hart- en vaatpatiënten. Ik schuif aan bij langlopende projecten die bijvoorbeeld betrekking hebben op veranderingen in zorg en/of innovatie, voornamelijk via Harteraad (College van Ervaringsdeskundigen), NEO huisartsenzorg (Cliëntenraad) en HARt (Patiënten Adviesraad RadboudUMC).

Interactie ziekte-medicijn-mens

Al vanaf jonge leeftijd ben ik genoodzaakt medicijnen te gebruiken voor verschillende aandoeningen. Door langdurig en groot verbruik ben ik me er terdege van bewust wat medicijnen kunnen doen met je interne chemische fabriek. Ze kunnen zeer noodzakelijk zijn voor ons, ondanks ongewenste interacties en/of bijwerkingen. Naast mijn interesse als psycholoog in coping-stijlen van patiënten, vind ik de interactie tussen ziekte-medicijn-mens, zeer boeiend.

Ik wil meer weten van geneesmiddeleninnovatie en -onderzoek, om juist daar mijn bijdrage te versterken. Via de opleiding hoop ik een completer begrip te krijgen van de farmaceutische wereld. Zoals hoe die interacteert met ethiek, hoe go/no-go beslismomenten worden bepaald, wat de voor- en nadelen zijn van wereldwijde trials en hoe je therapietrouw bevordert. En ik wil graag meer kennis vergaren van verschillende soorten medicijnen, bijvoorbeeld generieke versus innovatieve.

Nog betere gesprekspartner worden

Al een aantal jaar ben ik met passie patiëntenvertegenwoordiger, op verschillende terreinen en in verschillende rollen. Door de extra bagage die ik via de opleiding hoop te krijgen, wil ik een nog betere gesprekspartner zijn bij langlopende geneesmiddelenonderzoeken op hart- en vaatgebied. In alles wat ik doe, alles waar ik energie aan schenk, is het belangrijkste dat ik iets wezenlijks toevoeg vanuit al mijn opgedane ervaring en kennis. In een open samenwerkingsverband.

Samenwerken vanuit verschillende aandoeningen

Ik geloof ook in de kracht van het samen optrekken van patiëntenvertegenwoordigers vanuit verschillende ziekten/aandoeningen. Veel patiënten hebben meer dan 1 aandoening. Mede daarom is het niet altijd handig om iets vanuit één perspectief te benaderen. Daarin kan naar mijn idee de kracht zitten van de EUPATI NL-opleiding. Ik verwacht dat in de toekomst ook steeds meer patiëntenorganisaties samenwerken en/of in elkaar overgaan. Deze opleiding legt een goede basis voor een breder, constructiever netwerk. Voor nu en in de toekomst.”

Meer weten