Invloed uitoefenen via Zoom voor EUPATI NL

6 studenten in gesprek via Zoom voor EUPATI NL

EUPATI NL leidt ervaren patiëntenvertegenwoordigers op tot volwaardige belangenbehartigers vanuit patiëntenperspectief op het gebied van geneesmiddelen. Het programma bestaat voor een deel uit de online kennismodules en voor een ander deel uit werkvormen gericht op het trainen van relevante vaardigheden. Tot zover niets nieuws…. Dan verandert opeens de wereld om je heen en spreek je elkaar hoofdzakelijk nog via Zoom. Wat betekent dit voor de noodzakelijke vaardigheden van een EUPATI-student?

Dat zal zich ongetwijfeld nog moeten uitwijzen, maar op de tweede dag van de laatste trainingssessie namen we alvast een voorschot op de toekomst met een oefening belangenbehartiging via Zoom!

Een kort verslag door Annemiek van Rensen.

Eigen casus

Tot nu toe gingen de EUPATI NL-studenten tijdens de trainingsdagen aan de slag met casussen die wij als docenten selecteerden. Voor de laatste trainingsdag maken we daarop een uitzondering en dragen studenten hun eigen casus aan. Waargebeurd of deels fictief, zolang het maar een probleem of dilemma rond de beschikbaarheid van medicijnen vanuit patiëntenperspectief betreft.

Het mooie hiervan is dat we zo een aantal onderwerpen op het programma kunnen zetten waarmee een deel van de studenten al enige ervaring in eigen praktijk heeft opgedaan. Vaak met tegenvallend resultaat.

Veelzijdig expertpanel

Doel van de opdracht is om, met een aantal collega-studenten, het probleem eens van meerdere kanten te bekijken en daarbij zorgvuldig verschillende strategieën naast elkaar af te wegen. Welke insteek en strategie biedt de grootste kans op impact? Om hen daarbij te helpen staat er een veelzijdig panel met experts paraat, met daarin vertegenwoordigers vanuit de politiek, beleidsmakers, industrie, zorgverzekeraar en de patiënt.

Vanaf de prille voorbereiding tot en met de laatste terugkoppeling zijn de studenten volledig in the lead. Aan ons als organisatie slechts de taak om de aanwezigen op de dag zelf tijdig van en naar de juiste break-out sessies te ‘zappen’ en nu achteraf dit verslag te schrijven…

Hoog tempo

We kozen wederom voor werkvormen met een hoog tempo: voorafgaand aan de dag zelf was er slechts beperkte tijd voor voorbereiding op de gesprekken met de experts, per groep studenten. Deze voorbereiding was echter cruciaal omdat de gesprekken zelf telkens maar 20 minuten duurden. En aangezien Zoom geen gelegenheid biedt om nog even ‘na te babbelen’ bij de koffie of op weg naar de uitgang, telde iedere minuut en moesten er keuzes worden gemaakt.

De experts wisten dat zij de regie van het gesprek bij de studenten mochten laten en dat zij volledig vanuit hun eigen kennis en ervaring konden reageren. Het werd een hogedrukpan van praktische tips, suggesties en adviezen. Twee voorbeelden uit de rijke opbrengst: ‘Stel open vragen en zorg altijd dat je goed geïnformeerd bent’ en ‘de beste lobbyist ben jezelf’.

Tijdens het afsluitende programmaonderdeel presenteerde iedere groep zijn belangrijkste bevindingen aan het publiek van collega-studenten, docenten en experts.

Waardige afsluiting van EUPATI NL

Eigenlijk kwam alles wel voorbij op deze laatste dag. Theorie en vaardigheden uit alle modules van de opleiding en dan toegespitst op een vraag die voor jezelf actueel en relevant is. Wat is nu eigenlijk het belang van het patiëntenperspectief in discussies over de beschikbaarheid van geneesmiddelen en waar liggen kansen? In hoeverre dien je je als patiëntenvertegenwoordiger te houden aan bestaande procedures en beschikbare ‘loketten’, of kies je liever voor een andere aanpak? Welke rol speelt je eigen netwerk en hoe onderhoud je dat netwerk?

Terugkijkend durf ik het gerust een waardige afsluiting te noemen van een intensieve periode. Met (wederom) veel dank aan de collega’s van het team EUPATI NL die op het juiste moment op de knoppen van Zoom klikten (en meer…). En, niet te vergeten, de experts die dag voorzagen van de gewenste inhoud en diepgang. Bert Bakker, Jan Benedictus, Jolanda de Boer, Aldo Golja, Dominique Hamerlijnck, Inge Tra en Wieteke Wouters: de EUPATI NL-studenten en organisatie zijn jullie zeer erkentelijk voor jullie bijdrage aan deze dag!

Meer weten?