5 veelgestelde vragen over de 2e leergang

– de aanmelding voor de tweede leergang van de opleiding is inmiddels gesloten –

We krijgen regelmatig vragen over de EUPATI NL-opleiding en de aanmeldingsprocedure. Hieronder vind je de antwoorden op 5 veelgestelde vragen. 

Ik heb me voor de vorige leergang aangemeld, maar werd toen niet toegelaten. Heeft het zin om het nu nog eens te proberen?

Dat hangt af van de reden dat je bent afgewezen. Je vindt deze onderbouwing in de e-mail die we je destijds stuurden.

Voor de vorige leergang geldt in ieder geval dat we vanuit sommige aandoeningsgebieden relatief veel goede aanmeldingen kregen. Het onafhankelijke selectiepanel heeft daaruit een keuze gemaakt, zodat er onder de toegelaten studenten een goede spreiding was over verschillende aandoeningsgebieden. Het kan in dat geval zeker de moeite waard zijn om het nogmaals te proberen.

Is het mogelijk dat er meerdere mensen vanuit dezelfde patiëntenorganisatie aan de EUPATI NL-opleiding deelnemen?

Het is zeker niet bij voorbaat uitgesloten dat er meerdere studenten vanuit dezelfde organisatie deelnemen. Wanneer het aantal geschikte aanmeldingen het aantal beschikbare plaatsen overstijgt, maakt een onafhankelijk selectiepanel een onderlinge vergelijking tussen kandidaten. Op basis daarvan maken zij een keuze. De onderlinge weging van de selectiecriteria voor deze tweede ronde is niet vooraf vastgesteld. Een goede spreiding over verschillende aandoeningsgebieden, aansluiting van de opleiding bij huidige ervaring en de motivatie van de studenten worden meegenomen.

Overigens geldt ook omgekeerd: als er van een patiëntenorganisatie of binnen een bepaald aandoeningsgebied maar 1 aanmelding binnenkomt, is dat ook geen garantie dat hij/zij per definitie wordt toegelaten!

Een van de randvoorwaarden om je aan te melden, is dat je al een ervaren patiëntenvertegenwoordiger bent. Waarom is dat een vereiste?

De EUPATI NL-opleiding is een intensief leertraject. Daarmee leiden we mensen op die na afstuderen voor hun eigen achterban aan de slag kunnen als ‘patient expert’ op het gebied van geneesmiddelenontwikkeling. Om die rol goed te kunnen vervullen, is het belangrijk dat je weet wat er speelt onder de groep patiënten die jij vertegenwoordigt. Daarvoor is het ook noodzakelijk dat je een platform (bijvoorbeeld een patiëntenorganisatie) hebt om een grote groep patiënten te bereiken.

De ervaring leert dat het voor bedreven patiëntenvertegenwoordigers eenvoudiger is om op deze manier de opgedane kennis en vaardigheden toe te gaan passen, dan voor studenten die deze ervaring nog missen.

EUPATI Europa biedt de opleiding inmiddels in modules aan via de nieuwe Open Classroom. Wat is dan nog de meerwaarde van de Nederlandse opleiding?

Binnen Europa werken de verschillende nationale EUPATI-platforms nauw met elkaar samen. Ook de opzet en basis van de inhoudelijke kennismodules is hetzelfde. Maar met de Nederlandse EUPATI-opleiding maak je ook kennis met de Nederlandse infrastructuur en kun je de inhoud in de Nederlandse context plaatsen. Je leert over de specifieke, nationale situatie en ontmoet tijdens trainingsdagen vertegenwoordigers van de organisaties en instanties die zich in Nederland met geneesmiddelen bezighouden.

Daarnaast trek je 14 maanden nauw op met collega-studenten en bouw je samen aan een uniek netwerk van gelijkgestemden: dat levert zonder twijfel waardevolle contacten op voor de toekomst!

Ik twijfel nog of EUPATI NL voor mij de geschikte opleiding is. Hoe kom ik daar achter?

Heb je na deze FAQ nog vragen die niet zijn beantwoord? Stuur je vra(a)g(en) dan in een e-mail naar [email protected]. Ons team beantwoordt je bericht zo snel mogelijk!

Informatie over aanmelden voor de tweede leergang.